Na godišnjoj skupštini SMK “Golubica” iz Vukovara 27.prosinca prošle godine u prostorijama moto kluba prihvaćeno je financijsko izvješće za 2016.godinu u kojoj je SMKGV sadržajno i dinamički provodila aktivnosti sukladno zacrtanom Programu rada.

 

Godišnje financijsko izvješće članovima kluba je predstavio predsjednik kluba Nenad Barinić koji je tom prigodom naglasio kako su sve planirane aktivnosti u 2016.godini uspješno realizirane, te najavio da ćemo u ovoj godinu ući u proračun grada Vukovara što do sada nije bio slučaj. Zaključak održane skupštine se može prikazati kroz odluku kako će klub sa članovima i dalje biti aktivni dionik društvenog i kulturnog života kao i promotor grada Vukovara i okolnih mjesta.

 

 

Održana godišnja skupština SMK “Golubica” Vukovar