Članovi

Izvršni odbor kluba:

Svi članovi kluba:

1. Nenad Nenoos Barinić
2. Josip Paradžik
3. Jasminka Barinić – Jaca
4. Damir Maljevac – Cole/Scratchy
5. Igor Leko
6. Ivica Jurčan – Jurke
7. Goran Mihaljević – Miha
8. Drago Tunjić
9. Dražen Šimić
10. Dušan Oljača – Dule
11. Petar Čuljak
12. Nikola Paić
13. Renata Mihaljević
14. Tanja Maljevac
15. Slavica Ždinjak
16. Ivana Leko
17. Silvija Čuljak
18. Andreja Jurić
19. Branislava Jemrić

Stažisti:

1. Davor Pandžić

© 2014 MK Golubica Vukovar :::::::: Prilagodbe predloška, hosting i tehničko održavanje: T-mark Vinkovci